Euroopa Sotsiaalfond

Perioodil 1.04.2015 kuni 31.08.2015 viidi Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi projekt „Tootmise efektiivsuse tõstmise parendusprojekt nr 1” Auto Cardan OÜs. Projekt sai tuge EASi Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetmest.

eu-fonds